Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Red Course 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Red CourseTotal


AA
THOMAS BASS(AA) #195 91 91       AA 1 4 Punches
MICHAEL MEADE(AA) #106 90 90       AA 2 4 Punches
RUSS CARTER(AA) #23 89 89       AA 3 2 Punches
JOHN BUTE(AA) #171 87 87       AA 4 1 Punch
MALORIE CROWELL(AA) #226 87 87       AA 5 1 Punch
TRAVIS MATTES(AA) #136 86 86       AA 6
LARRY ANDERSON(AA) #140 86 86       AA 7
KYLE MCGILLIVRAY(AA) #142 84 84       AA 8
MARC RICHMAN(AA) #253 84 84       AA 9
ROBERT PURKEY(AA) #28 84 84       AA 10
DENNY LONG(AA) #231 84 84       AA 11
STEPHEN BRANCH(AA) #90 84 84       AA 12
BEN DRAIN(AA) #80 83 83       AA 13
STEVE HENRICKSON(AA) #193 82 82       AA 14
ANGELA JENNINGS(AA) #248 81 81       AA 15
LONNIE WIGGINS(AA) #229 81 81       AA 16
MAC MCCLURE(AA) #61 81 81       AA 17
DANIEL HOUGHTON(AA) #217 80 80       AA 18
DAVID HARTMAN(AA) #98 80 80       AA 19
J MATTHEW TANNER(AA) #139 80 80       AA 20
CRIS BONE(AA) #97 80 80       AA 21
JAMES POWELL(AA) #240 80 80       AA 22
HAYDEN GNAGI(AA) #183 79 79       AA 23
WEAVER BRANCH(AA) #92 79 79       AA 24
LARRY COLLIER(AA) #125 77 77       AA 25
KYLE HENSON(AA) #104 77 77       AA 26
CHARLES CRUMPLER(AA) #160 76 76       AA 27
DON SCOGGINS(AA) #172 76 76       AA 28
RICK RAINDL(AA) #40 73 73       AA 29
ERIC MAKI(AA) #101 73 73       AA 30
JOSEPH ANDERSON(AA) #102 73 73       AA 31
GENE DANIEL(AA) #84 73 73       AA 32
LEE JOHNSON(AA) #173 72 72       AA 33
BRAD GRAVLEY(AA) #177 71 71       AA 34
JAMES FLOREZ(AA) #25 71 71       AA 35
MARVIN DURHAM(AA) #65 69 69       AA 36

Compare Selected Shooters