Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Extreme Target Challenge 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Extreme Target ChallengeTotal


M
STEVE WALTERS(M) #1 82 82
DAVID MILLER(M) #20 78 78
ROGER BAHR(M) #19 70 70
TODD WALTER(M) #8 61 61
JOSEPH EXUM(M) #16 61 61
MARC ROSSO(M) #3 58 58
LARRY VANDENBRINK(M) #2 0 0


AA
JOHN STUERTZ(AA) #14 65 65


A
ERIC MCPHERSON(A) #12 67 67
JIM RESPELIERS(A) #17 56 56
BRUCE WHITTEN(A) #15 54 54


B
FRED MATULKA(B) #4 58 58
HARRY WIECKHORST(B) #7 54 54
LARRY CHILESE(B) #13 44 44


C
TRAVIS MARTENSEN(C) #10 63 63
TANNER MUFF(C) #9 59 59
NOLAN BENNETT(C) #6 54 54


D
ZACH BENEFIEL(D) #5 56 56
MARK DEETZ(D) #18 55 55
STEPHANIE MCPHERSON(D) #11 41 41


E


Hunter


SeniorSuperVeteran


SuperVeteran
BRUCE WHITTEN(A) #15 54 54
HARRY WIECKHORST(B) #7 54 54
LARRY CHILESE(B) #13 44 44
LARRY VANDENBRINK(M) #2 0 0


Veteran
ROGER BAHR(M) #19 70 70
TODD WALTER(M) #8 61 61
FRED MATULKA(B) #4 58 58
MARK DEETZ(D) #18 55 55


SubJunior
TANNER MUFF(C) #9 59 59


Junior


Lady
STEPHANIE MCPHERSON(D) #11 41 41


Compare Selected Shooters