Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Main Event 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Main EventTotal
HOA
PAYTON MEYER(M) #20 98 98       HOA 2 Punches
RU
RICK MEIN(M) #22 94 94       RU 1 Punch
3rd
GREG BAUER(AA) #50 91 91       3rd 2 Punches


M
TYLER BRAKE(M) #18 90 90       M 1
TIM MURPHY(M) #30 90 90       M 2
JOHN STRAW(M) #26 88 88       M 3
JOE PHILLIPS(M) #12 83 83       M 4
TERRY BARRETT(M) #57 81 81       M 5
PHIL BARKER(M) #15 81 81       M 6
SHAWN NELSON(M) #49 77 77       M 7
DEBRA TAYLOR(M) #33 75 75       M 8
STEVE TOMAN(M) #16 75 75       M 9
LARRY GLEUE(M) #58 60 60       M 10


AA
JAMES BLOOMER(AA) #7 89 89       AA 1 1 Punch
SCOTT GARRISON(AA) #29 85 85       AA 2
RON GRUNDY(AA) #9 84 84       AA 3
JAMES HOLDEN(AA) #14 84 84       AA 4
DEBORAH COLE RICHTER(AA) #35 78 78       AA 5
MIKE KAMPLING(AA) #17 76 76       AA 6
BILL HINSHAW(AA) #25 76 76       AA 7
LARRY TAYLOR(AA) #34 73 73       AA 8
TED NELSON(AA) #52 71 71       AA 9
DONNIE GRANNEMANN(AA) #23 64 64       AA 10


A
PAUL SLAUGHTER(A) #10 84 84       A 1 1 Punch
KENNETH ALEXANDER(A) #54 81 81       A 2
JAMES LANGLEY(A) #56 77 77       A 3
GARY BARNES(A) #32 69 69       A 4
MIKE WILDERSON(A) #55 67 67       A 5
ROBERT GOREE(A) #47 60 60       A 6


B
DOUGLAS RICHTER(B) #36 81 81       B 1 1 Punch
GAYLAN MCCOY(B) #11 79 79       B 2
MARK RUSSELL(B) #48 75 75       B 3
DON MCCABE(B) #53 73 73       B 4
MARK CASSELL(B) #13 73 73       B 5
ROGER KUCHAREK(B) #37 71 71       B 6
GARY GRAY(B) #27 61 61       B 7
WILLIAM WELCH(B) #4 59 59       B 8
RON VARNER(B) #28 57 57       B 9


C
DIRK JONES(C) #45 82 82       C 1 1 Punch
JIM WOODY(C) #59 79 79       C 2
TERRY BARNOW(C) #6 76 76       C 3
STEVEN MCHONE(C) #19 72 72       C 4
KELLY STUCKY(C) #5 66 66       C 5


D
WILL WELCH(D) #41 82 82       D 1 2 Punches
CHEYENNE BRUNHOEBER(D) #44 77 77       D 2 1 Punch
BILL HINSHAW(D) #24 71 71       D 3
PATRICK MCMICHAEL(D) #46 71 71       D 4
DANIEL LORD(D) #40 70 70       D 5
STEVE SMITH(D) #38 67 67       D 6
JOY NELSON(D) #51 58 58       D 7
TERESA HEILEVANG(D) #8 56 56       D 8
SCOTT LEWIS(D) #61 55 55       D 9
MARK MURPHY(D) #31 54 54       D 10
TOM STUTZMAN(D) #2 54 54       D 11
JUSTIN CLARK(D) #3 36 36       D 12


E
DON BRUNHOEBER(E) #39 67 67       E 1 1 Punch
SCOTT MANSPEAKER(E) #42 54 54       E 2
KAY MEIN(E) #21 45 45       E 3
JESS HANCOCK, JR(E) #62 32 32       E 4


Hunter
MYRON BROWN(Hunter) #43 63 63


SeniorSuperVeteran
JAMES HOLDEN(AA) #14 84 84       SSV 1
MARK CASSELL(B) #13 73 73       SSV 2
STEVEN MCHONE(C) #19 72 72       SSV 3
BILL HINSHAW(D) #24 71 71       SSV 4
JOY NELSON(D) #51 58 58       SSV 5


SuperVeteran
TIM MURPHY(M) #30 90 90       SV 1
JAMES LANGLEY(A) #56 77 77       SV 2
MIKE KAMPLING(AA) #17 76 76       SV 3
TERRY BARNOW(C) #6 76 76       SV 4
STEVE TOMAN(M) #16 75 75       SV 5
MARK RUSSELL(B) #48 75 75       SV 6
LARRY TAYLOR(AA) #34 73 73       SV 7
DON MCCABE(B) #53 73 73       SV 8
ROGER KUCHAREK(B) #37 71 71       SV 9
TED NELSON(AA) #52 71 71       SV 10
STEVE SMITH(D) #38 67 67       SV 11
DONNIE GRANNEMANN(AA) #23 64 64       SV 12
ROBERT GOREE(A) #47 60 60       SV 13
LARRY GLEUE(M) #58 60 60       SV 14
RON VARNER(B) #28 57 57       SV 15
TERESA HEILEVANG(D) #8 56 56       SV 16
MARK MURPHY(D) #31 54 54       SV 17


Veteran
RICK MEIN(M) #22 94 94       V 1
GREG BAUER(AA) #50 91 91       V 2
JOHN STRAW(M) #26 88 88       V 3
SCOTT GARRISON(AA) #29 85 85       V 4
RON GRUNDY(AA) #9 84 84       V 5
TERRY BARRETT(M) #57 81 81       V 6
PHIL BARKER(M) #15 81 81       V 7
DOUGLAS RICHTER(B) #36 81 81       V 8
GAYLAN MCCOY(B) #11 79 79       V 9
JIM WOODY(C) #59 79 79       V 10
DEBRA TAYLOR(M) #33 75 75       V 11
DANIEL LORD(D) #40 70 70       V 12
GARY BARNES(A) #32 69 69       V 13
MIKE WILDERSON(A) #55 67 67       V 14
DON BRUNHOEBER(E) #39 67 67       V 15
KELLY STUCKY(C) #5 66 66       V 16
GARY GRAY(B) #27 61 61       V 17
KAY MEIN(E) #21 45 45       V 18


SubJunior
JESS HANCOCK, JR(E) #62 32 32       SJ 1


Junior
PAYTON MEYER(M) #20 98 98       J 1
WILL WELCH(D) #41 82 82       J 2


Lady
DEBORAH COLE RICHTER(AA) #35 78 78       L 1
CHEYENNE BRUNHOEBER(D) #44 77 77       L 2
DEBRA TAYLOR(M) #33 75 75       L 3
JOY NELSON(D) #51 58 58       L 4
TERESA HEILEVANG(D) #8 56 56       L 5
KAY MEIN(E) #21 45 45       L 6


Compare Selected Shooters