Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

ATLAS ORANGE 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

ATLAS ORANGETotal
HOA
BILLY THOMAS(M) #245 97 97       HOA 4 Punches


AA
MIKE CRANE(AA) #275 93 93       AA 1 4 Punches
JAMES JEFFREY SMITH(AA) #107 88 88       AA 2 2 Punches
BRENT MCGEE(AA) #287 87 87       AA 3 1 Punch
DYLAN ANDERSON(AA) #190 87 87       AA 4 1 Punch
ANDREW ISHEE(AA) #272 86 86       AA 5
BLAKE PATTON(AA) #234 85 85       AA 6
COLE JOHNSON(AA) #305 85 85       AA 7
SCOTT SCHOVAJSA(AA) #165 85 85       AA 8
WESLEY MCCULLOUGH(AA) #293 82 82       AA 9
LOGAN LOTZ(AA) #235 82 82       AA 10
RUSS CARTER(AA) #223 81 81       AA 11
BRADLEY MCDONALD(AA) #10 78 78       AA 12
SHANE ACKLIE(AA) #241 77 77       AA 13
LEE TACKETT(AA) #184 76 76       AA 14
HUNTER STOVER(AA) #81 76 76       AA 15
MICHAEL EMBREY(AA) #248 75 75       AA 16
LEO TUNES(AA) #102 74 74       AA 17
DAVID HALL(AA) #12 73 73       AA 18
LOUIE EDWARD ADAMS(AA) #57 73 73       AA 19
FOY MIDKIFF(AA) #172 72 72       AA 20
TODD ANDJULIS(AA) #3 72 72       AA 21
GRADY GIBBONS(AA) #13 72 72       AA 22
JOHN MEITZEN(AA) #280 71 71       AA 23
ISRAEL FLORES(AA) #183 69 69       AA 24

Compare Selected Shooters