Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

5-Stand 50 Bird 5 Stand

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

5-StandTotal
HOA
MATT HOUTTEMAN(M) #21 48 48       HOA 4 Punches


M
MARK BROWN(M) #128 48 48       M 1 4 Punches
LESLIE HOUSLER(M) #125 48 48       M 2 4 Punches
PAOLO PERITI(M) #168 46 46       M 3 4 Punches
MATT GRUNZWEIG(M) #33 45 45       M 4 2 Punches
MATT VIANELLO(M) #105 45 45       M 5 2 Punches
ADAM WISE(M) #1 44 44       M 6 1 Punch
ROBERT SHOVAN(M) #42 44 44       M 7 1 Punch
PAUL BURNS(M) #109 44 44       M 8 1 Punch
DREW LIESKE(M) #27 43 43       M 9
FRED KASCHAK(M) #135 41 41       M 10
RYAN GATES(M) #8 41 41       M 11
ARTHUR GOUDIE(M) #82 40 40       M 12
JOSH POWELL(M) #167 40 40       M 13
MICHAEL OAKLEY(M) #38 40 40       M 14
MARK BIRKA(M) #69 39 39       M 15
ALAN MCGEE(M) #161 39 39       M 16
GREG LARSON(M) #41 38 38       M 17
BILLY HENSON(M) #59 38 38       M 18
JOHN MUSSER(M) #26 38 38       M 19
CARL MCCLAIN(M) #3 38 38       M 20
KEVIN GRUNZWEIG(M) #32 37 37       M 21
DENNIS MOORE(M) #138 37 37       M 22
BOB HOUTTEMAN(M) #29 36 36       M 23
DAVID COATES(M) #88 36 36       M 24
KEN RUHSTORFER(M) #36 35 35       M 25
RUSSELL BRZEZINSKI(M) #171 35 35       M 26
WILLIAM STONE(M) #13 34 34       M 27
DENNIS BOUDIA(M) #162 34 34       M 28
WALT PYTLAK(M) #160 33 33       M 29
DONALD ROMBACH(M) #52 31 31       M 30
MATTHEW GAY(M) #49 30 30       M 31
THOMAS STORR(M) #142 0 0       M 32


AA
ANDY MADONIO(AA) #12 44 44       AA 1 4 Punches
GILLES BOLDUC(AA) #92 43 43       AA 2 2 Punches
DALTON JONES(AA) #111 41 41       AA 3 1 Punch
GARY PALARCHIO(AA) #31 40 40       AA 4
FRED BURTON(AA) #79 40 40       AA 5
DANIEL WILLIAMS(AA) #148 40 40       AA 6
MICHAEL NORDLOH(AA) #4 39 39       AA 7
NEAL FUSNER(AA) #2 36 36       AA 8
TOM PLUMMER(AA) #91 36 36       AA 9
GERALD WESLEY(AA) #5 35 35       AA 10
MATT LITTLE(AA) #176 35 35       AA 11
JAMES KRALIK(AA) #22 33 33       AA 12
JIM PILBEAM(AA) #110 33 33       AA 13
ANDY WOZNIACKI(AA) #147 33 33       AA 14
KENNETH JOHNSON(AA) #153 32 32       AA 15
ROBERT WYNES(AA) #173 31 31       AA 16
BARRY CLUTE(AA) #140 29 29       AA 17


A
AMBER BROWN(A) #112 38 38       A 1 2 Punches
PAT DALEY(A) #151 35 35       A 2 1 Punch
RUSSELL HEHIR(A) #51 35 35       A 3 1 Punch
CALE RISINGER(A) #99 31 31       A 4
JOHN SCOTT WING(A) #119 31 31       A 5
DON MACKLEY(A) #87 31 31       A 6
BRYAN EVANS(A) #60 30 30       A 7
RODNEY HENRY(A) #63 30 30       A 8
ERIC WHITLEY(A) #39 28 28       A 9
STEVE GATEMAN(A) #123 21 21       A 10


B
CYRIL JONES(B) #131 42 42       B 1 1 Punch
FRANCISCO MOJICA(B) #19 36 36       B 2
STEVE BERNDT(B) #120 35 35       B 3
ONNALY DROUSE(B) #10 35 35       B 4
ANTHONY WRIGHT(B) #124 32 32       B 5
CHRIS HAMMOND(B) #174 31 31       B 6
JEFFREY LORENTZEN(B) #16 20 20       B 7


C
RON BELL(C) #35 38 38       C 1 2 Punches
DAVID HIEMSTRA(C) #172 33 33       C 2 1 Punch
STEVEN DANIELS(C) #126 33 33       C 3 1 Punch
KEN TAYLOR(C) #6 32 32       C 4
MICHAEL RILEY(C) #152 30 30       C 5
RYAN BROOKSHIRE(C) #24 29 29       C 6
THOMAS ELSNER(C) #37 26 26       C 7
KATHI GOOVERT(C) #85 25 25       C 8
JOHN KURPELL(C) #169 22 22       C 9
KEITH KOERBER(C) #40 17 17       C 10


D
DELBERT MAHAN(D) #17 34 34       D 1 2 Punches
KURT FOLKMIER(D) #93 32 32       D 2 1 Punch
CARSON EDRY(D) #18 31 31       D 3
BRIAN J SCOTT(D) #23 31 31       D 4
STEPHEN GALLAGHER(D) #80 30 30       D 5
GEOFF MEE(D) #58 28 28       D 6
MICHAEL WARD(D) #34 26 26       D 7
ERICK WICKLUND(D) #50 24 24       D 8
JAMES WEILER(D) #96 19 19       D 9
KENNETH PERRY(D) #150 18 18       D 10


E
ALLAN JULIAN(E) #72 30 30       E 1 1 Punch
JONATHAN VERGARA(E) #71 26 26       E 2
ALLEN LASSITER(E) #136 25 25       E 3
THOMAS PEARSON(E) #94 24 24       E 4
CHARLES SCHNEIDER(E) #78 23 23       E 5
LUANN MINORE(E) #43 20 20       E 6
JASON BINANDO(E) #127 20 20       E 7
JOHN SIEG(E) #98 19 19       E 8


Hunter


SeniorSuperVeteran
BARRY CLUTE(AA) #140 29 29       SSV 1


SuperVeteran
ARTHUR GOUDIE(M) #82 40 40       SV 1
GREG LARSON(M) #41 38 38       SV 2
DENNIS MOORE(M) #138 37 37       SV 3
RUSSELL HEHIR(A) #51 35 35       SV 4
WILLIAM STONE(M) #13 34 34       SV 5
KENNETH JOHNSON(AA) #153 32 32       SV 6
KURT FOLKMIER(D) #93 32 32       SV 7
JOHN SCOTT WING(A) #119 31 31       SV 8
ROBERT WYNES(AA) #173 31 31       SV 9
DONALD ROMBACH(M) #52 31 31       SV 10
CHRIS HAMMOND(B) #174 31 31       SV 11
STEPHEN GALLAGHER(D) #80 30 30       SV 12
MICHAEL WARD(D) #34 26 26       SV 13
ALLEN LASSITER(E) #136 25 25       SV 14
THOMAS PEARSON(E) #94 24 24       SV 15
JOHN KURPELL(C) #169 22 22       SV 16
JOHN SIEG(E) #98 19 19       SV 17
THOMAS STORR(M) #142 0 0       SV 18


Veteran
LESLIE HOUSLER(M) #125 48 48       V 1
ANDY MADONIO(AA) #12 44 44       V 2
ROBERT SHOVAN(M) #42 44 44       V 3
PAUL BURNS(M) #109 44 44       V 4
FRED KASCHAK(M) #135 41 41       V 5
GARY PALARCHIO(AA) #31 40 40       V 6
FRED BURTON(AA) #79 40 40       V 7
MICHAEL OAKLEY(M) #38 40 40       V 8
MARK BIRKA(M) #69 39 39       V 9
ALAN MCGEE(M) #161 39 39       V 10
JOHN MUSSER(M) #26 38 38       V 11
CARL MCCLAIN(M) #3 38 38       V 12
NEAL FUSNER(AA) #2 36 36       V 13
BOB HOUTTEMAN(M) #29 36 36       V 14
DAVID COATES(M) #88 36 36       V 15
GERALD WESLEY(AA) #5 35 35       V 16
PAT DALEY(A) #151 35 35       V 17
MATT LITTLE(AA) #176 35 35       V 18
DELBERT MAHAN(D) #17 34 34       V 19
JIM PILBEAM(AA) #110 33 33       V 20
ANDY WOZNIACKI(AA) #147 33 33       V 21
KEN TAYLOR(C) #6 32 32       V 22
RODNEY HENRY(A) #63 30 30       V 23
ERIC WHITLEY(A) #39 28 28       V 24
THOMAS ELSNER(C) #37 26 26       V 25
CHARLES SCHNEIDER(E) #78 23 23       V 26
LUANN MINORE(E) #43 20 20       V 27
JAMES WEILER(D) #96 19 19       V 28
KEITH KOERBER(C) #40 17 17       V 29


SubJunior


Junior
MATT GRUNZWEIG(M) #33 45 45       J 1
DALTON JONES(AA) #111 41 41       J 2
AMBER BROWN(A) #112 38 38       J 3
CARSON EDRY(D) #18 31 31       J 4


Lady
AMBER BROWN(A) #112 38 38       L 1
ONNALY DROUSE(B) #10 35 35       L 2
KATHI GOOVERT(C) #85 25 25       L 3
LUANN MINORE(E) #43 20 20       L 4


Compare Selected Shooters