Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Sporting Prelim 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Sporting PrelimTotal
HOA
MATT HOUTTEMAN(M) #21 96 96       HOA 4 Punches


M
ROBERT HARFORD(M) #179 95 95       M 1 2 Punches
DAVID COATES(M) #88 89 89       M 2 1 Punch
MARK BROWN(M) #128 88 88       M 3
ARTHUR GOUDIE(M) #82 86 86       M 4
LESLIE HOUSLER(M) #125 86 86       M 5
JOSH POWELL(M) #167 85 85       M 6
ADAM WISE(M) #1 85 85       M 7
KEN RUHSTORFER(M) #36 84 84       M 8
RON GOOVERT(M) #86 83 83       M 9
FRED KASCHAK(M) #135 82 82       M 10
JOHN MUSSER(M) #26 82 82       M 11
RICK GJESTVANG(M) #146 81 81       M 12
BOB HOUTTEMAN(M) #29 80 80       M 13
MATTHEW GAY(M) #49 80 80       M 14
DONALD ROMBACH(M) #52 79 79       M 15
THOMAS STORR(M) #142 78 78       M 16
ALAN MCGEE(M) #161 77 77       M 17
STEVE STRAUB(M) #47 76 76       M 18
STEVE TRUDEAU(M) #15 75 75       M 19
DENNIS MOORE(M) #138 72 72       M 20
KEVIN GRUNZWEIG(M) #32 71 71       M 21
JAMES BECKMAN(M) #154 70 70       M 22


AA
MICHAEL NORDLOH(AA) #4 84 84       AA 1 4 Punches
DAVID SCHMIDT(AA) #108 82 82       AA 2 2 Punches
KENNETH JOHNSON(AA) #153 81 81       AA 3 1 Punch
DANIEL BAILEY(AA) #100 80 80       AA 4
FRED BURTON(AA) #79 79 79       AA 5
MATT LITTLE(AA) #176 78 78       AA 6
TOM PLUMMER(AA) #91 78 78       AA 7
NEAL BAUDER(AA) #175 76 76       AA 8
NEAL FUSNER(AA) #2 76 76       AA 9
BARRY CLUTE(AA) #140 75 75       AA 10
PAUL ADAMS(AA) #83 74 74       AA 11
DALTON JONES(AA) #111 74 74       AA 12
ROBERT STOREK(AA) #103 74 74       AA 13
GERALD WESLEY(AA) #5 73 73       AA 14
GARY PALARCHIO(AA) #31 73 73       AA 15
BARRY WILLIAMS(AA) #102 68 68       AA 16
ROBERT WYNES(AA) #173 66 66       AA 17
ANDY MADONIO(AA) #12 65 65       AA 18


A
DON MACKLEY(A) #87 91 91       A 1 2 Punches
AMBER BROWN(A) #112 85 85       A 2 1 Punch
EDWARD CARNAHAN(A) #67 76 76       A 3
RUSSELL HEHIR(A) #51 75 75       A 4
PAT DALEY(A) #151 70 70       A 5
RONALD WILCUTTS(A) #89 66 66       A 6
ERIC WHITLEY(A) #39 65 65       A 7
MARY JO BIRKA(A) #70 64 64       A 8
PAUL PRUCKA(A) #55 63 63       A 9
DAVID DRAKE(A) #66 62 62       A 10
DAVID SCHNEIDER(A) #149 57 57       A 11


B
CHRIS HAMMOND(B) #174 77 77       B 1 1 Punch
STEVE BERNDT(B) #120 74 74       B 2
RICHARD COTE(B) #118 70 70       B 3
FRANCISCO MOJICA(B) #19 66 66       B 4
THOMAS PAINE(B) #132 66 66       B 5


C
THOMAS ELSNER(C) #37 75 75       C 1 2 Punches
DON FREY(C) #113 72 72       C 2 1 Punch
STEVEN DANIELS(C) #126 70 70       C 3
DALE CARDINAL(C) #163 67 67       C 4
RYAN BROOKSHIRE(C) #24 66 66       C 5
BILL LANAVA(C) #106 63 63       C 6
WAYNE MARR(C) #57 63 63       C 7
KATHI GOOVERT(C) #85 63 63       C 8
PATRICIA CLUTE(C) #141 54 54       C 9
DAVID SZUCH(C) #158 53 53       C 10


D
CARSON EDRY(D) #18 71 71       D 1 2 Punches
JAMES WEILER(D) #96 68 68       D 2 1 Punch
ERICK WICKLUND(D) #50 64 64       D 3
JERRY PECK(D) #9 63 63       D 4
MARK CRAWFORD(D) #177 62 62       D 5
KURT FOLKMIER(D) #93 60 60       D 6
MARK BONDY(D) #165 60 60       D 7
STEPHEN GALLAGHER(D) #80 55 55       D 8
STEPHEN SAYLOR(D) #53 54 54       D 9
BRIAN J SCOTT(D) #23 54 54       D 10
JOYCE HOUTTEMAN(D) #30 48 48       D 11


E
JAMES MITCHELL(E) #14 62 62       E 1 2 Punches
DENNIS PATRICK(E) #170 59 59       E 2 1 Punch
LESTER BENDER(E) #81 50 50       E 3
JOHN SIEG(E) #98 50 50       E 4
JONATHAN VERGARA(E) #71 48 48       E 5
KATHY LANAVA(E) #107 46 46       E 6
THOMAS PEARSON(E) #94 43 43       E 7
ROBERT SAMPSON(E) #114 41 41       E 8
ROSANNE PRUCKA(E) #56 41 41       E 9
ERIN MCCULLOUGH(E) #104 30 30       E 10
SUSAN WEILER(E) #97 26 26       E 11


Hunter


SeniorSuperVeteran
BARRY CLUTE(AA) #140 75 75       SSV 1
RICHARD COTE(B) #118 70 70       SSV 2
JERRY PECK(D) #9 63 63       SSV 3
DAVID SCHNEIDER(A) #149 57 57       SSV 4
LESTER BENDER(E) #81 50 50       SSV 5


SuperVeteran
ARTHUR GOUDIE(M) #82 86 86       SV 1
DAVID SCHMIDT(AA) #108 82 82       SV 2
KENNETH JOHNSON(AA) #153 81 81       SV 3
DONALD ROMBACH(M) #52 79 79       SV 4
THOMAS STORR(M) #142 78 78       SV 5
CHRIS HAMMOND(B) #174 77 77       SV 6
RUSSELL HEHIR(A) #51 75 75       SV 7
PAUL ADAMS(AA) #83 74 74       SV 8
ROBERT STOREK(AA) #103 74 74       SV 9
DON FREY(C) #113 72 72       SV 10
DENNIS MOORE(M) #138 72 72       SV 11
JAMES BECKMAN(M) #154 70 70       SV 12
BARRY WILLIAMS(AA) #102 68 68       SV 13
THOMAS PAINE(B) #132 66 66       SV 14
ROBERT WYNES(AA) #173 66 66       SV 15
WAYNE MARR(C) #57 63 63       SV 16
DAVID DRAKE(A) #66 62 62       SV 17
KURT FOLKMIER(D) #93 60 60       SV 18
MARK BONDY(D) #165 60 60       SV 19
DENNIS PATRICK(E) #170 59 59       SV 20
STEPHEN GALLAGHER(D) #80 55 55       SV 21
STEPHEN SAYLOR(D) #53 54 54       SV 22
JOHN SIEG(E) #98 50 50       SV 23
THOMAS PEARSON(E) #94 43 43       SV 24
ROBERT SAMPSON(E) #114 41 41       SV 25


Veteran
DAVID COATES(M) #88 89 89       V 1
LESLIE HOUSLER(M) #125 86 86       V 2
FRED KASCHAK(M) #135 82 82       V 3
JOHN MUSSER(M) #26 82 82       V 4
RICK GJESTVANG(M) #146 81 81       V 5
BOB HOUTTEMAN(M) #29 80 80       V 6
FRED BURTON(AA) #79 79 79       V 7
MATT LITTLE(AA) #176 78 78       V 8
ALAN MCGEE(M) #161 77 77       V 9
NEAL BAUDER(AA) #175 76 76       V 10
NEAL FUSNER(AA) #2 76 76       V 11
EDWARD CARNAHAN(A) #67 76 76       V 12
STEVE STRAUB(M) #47 76 76       V 13
THOMAS ELSNER(C) #37 75 75       V 14
STEVE TRUDEAU(M) #15 75 75       V 15
GERALD WESLEY(AA) #5 73 73       V 16
GARY PALARCHIO(AA) #31 73 73       V 17
PAT DALEY(A) #151 70 70       V 18
JAMES WEILER(D) #96 68 68       V 19
ANDY MADONIO(AA) #12 65 65       V 20
ERIC WHITLEY(A) #39 65 65       V 21
MARY JO BIRKA(A) #70 64 64       V 22
JAMES MITCHELL(E) #14 62 62       V 23
PATRICIA CLUTE(C) #141 54 54       V 24
DAVID SZUCH(C) #158 53 53       V 25
JOYCE HOUTTEMAN(D) #30 48 48       V 26
SUSAN WEILER(E) #97 26 26       V 27


SubJunior


Junior
AMBER BROWN(A) #112 85 85       J 1
DALTON JONES(AA) #111 74 74       J 2
CARSON EDRY(D) #18 71 71       J 3


Lady
AMBER BROWN(A) #112 85 85       L 1
MARY JO BIRKA(A) #70 64 64       L 2
KATHI GOOVERT(C) #85 63 63       L 3
PATRICIA CLUTE(C) #141 54 54       L 4
JOYCE HOUTTEMAN(D) #30 48 48       L 5
KATHY LANAVA(E) #107 46 46       L 6
ROSANNE PRUCKA(E) #56 41 41       L 7
ERIN MCCULLOUGH(E) #104 30 30       L 8
SUSAN WEILER(E) #97 26 26       L 9


Compare Selected Shooters