Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Sporting Clays Main Event 200 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

UplandRidgeTotal
HOA
ROBERT HARFORD(M) #179 9596 191       HOA 4 Punches


D
JAMES WEILER(D) #96 7474 148       D 1 2 Punches
CARSON EDRY(D) #18 7077 147       D 2 1 Punch
STEPHEN GALLAGHER(D) #80 7666 142       D 3
KURT FOLKMIER(D) #93 7166 137       D 4
KENNETH PERRY(D) #150 6769 136       D 5
ERICK WICKLUND(D) #50 7363 136       D 6
DELBERT MAHAN(D) #17 7065 135       D 7
STEPHEN SAYLOR(D) #53 7461 135       D 8
TIMOTHY GEIMAN(D) #122 7164 135       D 9
JAMES HARVEY(D) #117 6569 134       D 10
GEOFF MEE(D) #58 7060 130       D 11
JERRY PECK(D) #9 5965 124       D 12
JOYCE HOUTTEMAN(D) #30 6345 108       D 13

Compare Selected Shooters