Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Sporting Clays Main Event 200 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

UplandRidgeTotal
HOA
ROBERT HARFORD(M) #179 9596 191       HOA 4 Punches


AA
MICHAEL NORDLOH(AA) #4 8487 171       AA 1 4 Punches
TOM PLUMMER(AA) #91 8386 169       AA 2 2 Punches
GILLES BOLDUC(AA) #92 8485 169       AA 3 2 Punches
TODD HAYWARD(AA) #74 8778 165       AA 4 1 Punch
DALTON JONES(AA) #111 8283 165       AA 5 1 Punch
ANDY WOZNIACKI(AA) #147 7985 164       AA 6
KIM MARIE JONES(AA) #129 7884 162       AA 7
DANIEL BAILEY(AA) #100 8577 162       AA 8
FRED BURTON(AA) #79 8476 160       AA 9
ROBERT STOREK(AA) #103 7682 158       AA 10
JAMES KRALIK(AA) #22 8077 157       AA 11
DAVID SCHMIDT(AA) #108 7878 156       AA 12
TOM TREFZER(AA) #44 7877 155       AA 13
GERALD WESLEY(AA) #5 7872 150       AA 14
GARY PALARCHIO(AA) #31 7572 147       AA 15
NEAL FUSNER(AA) #2 7670 146       AA 16
PAUL ADAMS(AA) #83 7373 146       AA 17
JIM PILBEAM(AA) #110 7368 141       AA 18

Compare Selected Shooters